FORMIERKA POZIOMA KARTONÓW KLAPOWYCH
FCH 3040

Formierka FCH 3040

Formierka pozioma FCH 3040 (T-HM) przeznczona jest do formowania i zaklejania dna kartonów klapowych.
Formierka oferowana jest w dwóch opcjach róźniących się sposobem zaklejania klap kartonów:

 • Taśmą (T)
 • Poprzez klejenie na gorąco (HM)

Rozwiązanie techniczne formierki umożliwia jej samodzielną pracę, lub w różnych konfiguracjach modułowego systemu pakowania produktów w kartony zbiorcze.

PODSTAWOWY ZAKRES OBSŁUGIWANYCH WYMIARÓW KARTONÓW:

 • B min = 200
 • B max = 300
 • L min = 200
 • L max = 400
 • H min = 200
 • H max = 400
Wymiary

Wynika z obowiązujących normatywów oraz optymalizacji ułożenia kartonów zbiorczych na paletach EUR i ISO.

Możliwe aplikacje :

 • Automatyczne przezbrajanie dla różnych formatów kartonów
 • Różne możliwości zastosowania obu metod klejenia
 • Inne wymiary formowanych kartonów – formierki dedykowane
 • Maszyna może być wykonana jako lewa lub prawa zależnie od potrzeb klienta
 • Rozwiązania specjalne np.sterowniki SIEMENS, OMRON, ALLENBRADLEY, BECKHOFF; sterowanie urządzeniami współpracującymi itp.

ZALETY FCH 3040

 • Kompaktowość i zwartość konstrukcji.
 • Wysoka jakość i niezawodność działania uzyskana przez zastosowanie zdublowanych systemów formowania i decentralizacji obwodów podciśnienia
 • Małe gabaryty
 • Możliwość zastosowania dedykowanych rozwiązań pod potrzeby klienta
 • Uniwersalność rozwiązania umożliwia pracę indywidualną urządzenia lub w różnych aplikacjach będących efektem modułowego rozwiązania kompleksowego systemu
 • Wizualizacja procesu na panelu zapewniająca wysoką czytelność, łatwość obsługi (tryb serwisowy, sygnalizacja i lokalizacja stanów awaryjnych), możliwość raportowania, komunikacji – pracy pod systemem nadrzędnym.

Widok 360o
FCH 3040

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • masa 960 kg
 • wydajność do 15 szt./min
 • zasilanie 3 x 400 V
 • moc zainstalowana 0,5 kW
 • pneumatyka:
  • ciśnienie robocze 5 – 6 bar
  • zapotrzebowanie powietrza 0,05 m3/cykl
   (łącznie z aplikatorem kleju przy 25 cykl./min.).

STANDARDY TECHNICZNE:

 • pneumatyka FESTO
 • napędy SEW
 • optoelektronika SICK
 • sterowanie SIEMENS, OMRON
 • (dopuszcza się inne standardy)
Schemat
Schemat